Unidoor affärsutveckling AB Box 230 751 04 Uppsala Tel: 018 - 13 22 80 - Fax: 018 - 13 22 83

Web design

© Copyright 2014 Sackis. All rights reserved TJÄNSTER OM OSS KONTAKTA OSS index.html

Vem är bokföringsskyldig ?     

Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga.

Fysisk person som bedriver näringsverksamhet (enskild firma) är bokföringsskyldig.

Varför ska du ha bokföring?

Bokföring har du framför allt för dig själv för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten. Några tips om vilka som kan vara intresserade av din bokföring:

Leverantörer, om du behöver ha förlängd kredittid kan det vara bra att kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur företaget mår.

Banken, om företaget växer kan du behöva låna pengar, t.ex. kan du behöva en checkkredit. Då kan det vara bra att kunna visa med sin bokföring att företaget mår bra.

Skatteverket, när du ska redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt i skattedeklarationen. När du lämnar kontrolluppgifter för anställda och deklarerar dina inkomstuppgifter i inkomstdeklarationen måste du ha ordning på bokföringen.

Vad innebär bokföringsskyldigheten?

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär:

att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)

att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 10 år. Tänk på att även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara räkenskapsinformation

att upprätta årsbokslut eller årsredovisning Varje händelse av ekonomisk art dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras. Det kan vara att en tillgång/skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling, ett underlag. Denna skriftliga handling kallas för verifikation. En verifikation kan vara en faktura, men även en intern transaktion, t. ex. avskrivningar på inventarier. Flyttar du pengar från checkkontot till kassan ska ett underlag finnas.

Sätt gärna en konteringsstämpel på verifikationen så att du kan anteckna hur du tänker bokföra. Observera att den privata ekonomin ska hållas isär från firmans ekonomi. Egna insättningar och uttag i verksamheten ska bokföras. Vad ska en faktura innehålla?

Om du själv kommer att upprätta dina fakturor så måste en faktura innebära: datum, när den sammanställts kund, till vem fakturan är ställd affärshändelsen, när den inträffat specifikation, vad fakturan avser belopp Krav på hur en faktura ska se ut finns även i annan lagstiftning än bokföringslagen. Enligt mervärdesskattelägen ska en faktura dessutom bl.a. innehålla uppgift om:     

ett unikt löpnummer för varje faktura säljarens registreringsnummer till moms säljarens och köparens namn och adress varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats den eller de momssatser som gäller den moms som ska betalas.

Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

Bokföring