Unidoor affärsutveckling AB Box 230 751 04 Uppsala Tel: 018 - 13 22 80 - Fax: 018 - 13 22 83

Web design

© Copyright 2014 Sackis. All rights reserved TJÄNSTER OM OSS KONTAKTA OSS index.html

Det är viktigt att bokslutet blir korrekt utfört. Inte minst för att uppfylla de krav myndigheter och lagar kräver.

Bokslut är en regelbundet genomförd sammanställning av ett företags bokföring.

Årsbokslutet innehåller alltid en balans- och resultaträkning.

Små och medelstora företag behöver ofta hjälp med bokslutsfrågor, som ex.vis bokslutsdispositioner, skattesimuleringar och fondavsättningar.

Bokslut