Unidoor affärsutveckling AB Box 230 751 04 Uppsala Tel: 018 - 13 22 80 - Fax: 018 - 13 22 83

Web design

© Copyright 2014 Sackis. All rights reserved TJÄNSTER OM OSS KONTAKTA OSS index.html

När vi tar hand om din löneadministration får du en effektiv och professionell hantering som garanterat fungerar under årets alla dagar. Du slipper bemanningsproblem vid såväl sjukfrånvaro som semestrar och betalar bara för rätt antal anställda varje månad. Med vår lösning får du lättare att hålla en hög kompetens och utnyttja den moderna tekniken. Låt oss ta hand om din löneprocess:

Att ständigt ha rätt kompetens och en fungerande löneadministration innebär för många företag mycket manuellt arbete och en hög, fast kostnad. Ofta är det en sårbar situation där bemanningsproblem kan vara förödande. Kanske har du en eller flera anställda som sköter hanteringen, kanske tar du själv hand om både drift och utveckling av verksamhetens löne- och rapporteringssystem. Vår lösning anpassas efter dina behov och vi ser till att du behåller full kontroll genom att kontinuerligt uppdatera dig med rapporter och tydlig statistik. Eftersom vi tar betalt per lönespecifikation får du ytterligare en fördel; dina kostnader blir rörliga i förhållande till antalet anställda. Våra tjänster

Som kund till Unidoor affärsutveckling AB har du tillgång till en samlad kompetens inom lönehantering. Vi representerar långt mer än 15 års erfarenhet från många olika branscher. Du arbetar nära en eller ett par löneadministratörer och får därmed också hög personlig service. Vi hanterar alla delar i löneprocessen; frånvarorapportering, reseräkningar, utläggsredovisning, förmånsbilar, pensionsadministration etc. – det är dina behov som styr. Varje månad får du sedan lönespecifikationer, bokföringsunderlag och en uppbördsdeklaration från oss. En gång per år sammanfattar vi informationen i en kontrolluppgift. Unidoor webbservice

Via en personlig webbsida kan dina medarbetare smidigt registrera sina tidrapporter och reseräkningar elektroniskt. De får en bra överblick över de inrapporterade uppgifterna och respektive chef kan sedan smidigt attestera rapporterna. Sammanfattning

Med Löneservice undviker du bemanningsproblem och får en löneadministration som fungerar perfekt under årets alla dagar, till en rörlig kostnad. Du undviker den sårbarhet som ofta råder i egen organisation. Andra fördelar är bland annat att du får tillgång till kompetens, utefter dina behov  slipper systeminvesteringar  erhåller tydlig statistik och annan information tidrapporterar och attesterar direkt via internet

Lönehantering