Unidoor affärsutveckling AB Box 230 751 04 Uppsala Tel: 018 - 13 22 80 - Fax: 018 - 13 22 83

Web design

© Copyright 2014 Sackis. All rights reserved TJÄNSTER OM OSS KONTAKTA OSS index.html

Alla företag som bedriver momspliktig verksamhet måste redovisa momsen för staten månadsvis eller årsvis. Två begrepp som används när det gäller redovisning av momsen är "Ingående moms" och "Utgående moms". Begreppen bestäms av fakturan eller kvittots väg.

Många företag disponerar stora summor i sin momshantering. Alla s.k. momsade företag omsätter en fjärdel av sin omsättning i moms och för alla företag och organisationer som är momsade betyder det här stora fluktuationer i kapitalhanteringen. God planering av likviditet och i många fall anpassade inköpsrutiner, likvidbevakning inför löneperioder etc.

Momsreglerna utgör ett så stort regelverk att det inte går för gemene man att förstå hur reglerna skall tillämpas. Hela Europa är styrd av gemensamma lager med olika procenttal. Hos Unidoor affärsutveckling AB lägger vi ner mycket arbete på att just dina rapporter kommer till myndigheten i tid och att den visar korrekt information, oavsett det är vanliga kassarapporter, eller omvänd skattskyldighet som ligger till grund för ditt arbete.

Momsredovisning